Delovni obisk vlade v naši občini

Minister na obisku kmetije Vodnjov Obisk je bil v sklopu vladnega obiska regije, v programu obiska pa so bile tudi kmetije in predstavitve projektov Lokalnih akcijskih skupin (LAS). V tem delu je obiskal tudi uspešno ekološko kmetijo Vodnjov v Zagriču, ki je usmerjena v ekološko pridelavo sadja. Obdelujejo 6 hektarjev lešnikovih nasadov, 2 hektarja orehov…

Pomoč Slovenije državljanom Ukrajine

Klicni center Klicni center za informacije o pomoči osebam iz Ukrajine nudi informacije glede vstopa in bivanja v Sloveniji, postopka priznanja mednarodne zaščite ter kako lahko posamezniki ali organizacije nudijo finančno ali materialno pomoč ali ponudijo nastanitvene kapacitete osebam iz Ukrajine. Elektronski naslov: info.ukrajina@gov.si Pokličete lahko vsak dan od ponedeljka do nedelje med 8. in…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

Osrednja slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku

Vabimo vasna slovesnost Občine Šmartno pri Litiji »Živeti kultur(n)o« ob slovenskem kulturnem prazniku,ki bo v četrtek, 3. februarja 2022, ob 19. uri, v Kulturnem domu Šmartno pri Litiji. Kulturni program:glasbena skupina Tantadruj. Slavnostni govornik:g. Silvester Gaberšček,vodja sektorja za nepremično kulturno dediščinona Ministrstvu za kulturo. Rajko Meserkožupan Za obisk prireditve je potrebno izpolnjevanje enega izmed pogojev…