Anketa o obisku gozdov na območju občine

Občanka Helena Smrekar zaključuje magistrski študij gozdarstva in upravljanja gozdnih ekosistemov. Za potrebe zaključnega dela z naslovom Predlog območja primestnih gozdov v občini Šmartno pri Litiji je pripravila anketo, s katero bo pridobila podatke o obisku gozdov na območju občine. Anketa je namenjena izključno občanom občine Šmartno pri Litiji. Vesela bo, če si boste vzeli…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…

šmartno prej, šmartno potem – razstava skic

Vabimo vas na razstavo skic študentov 2. letnika (BSc) krajinske arhitekture ob 20.letnici Občine Šmartno pri Litiji. Odprtje razstave bo 24. junija ob 20. uri v knjižnici Šmartno pri Litiji (Staretov trg 12).   Pri skiciranju na prostem študentje krajinske arhitekture razvijajo svojo občutljivost zaznavanja ter izboljšujejo svojo prostorsko predstavo in orientacijo v prostoru. Preko…

Intervju s poslancem Francem Propsom

Če se je kmalu po volitvah zdelo, da smo občani Šmartna in Litije ostali brez svojega predstavnika v Državnem zboru, se je tik pred zdajci izkazalo, da so prvotni izračuni bili napačni. Gospod Franc Props, kandidat Gibanja Svoboda je prejel dovolj glasov in postal poslanec. Gospod Props, čestitam vam za uspešno kandidaturo. Kakšni so bili…