7. redna seja (15.11.2023)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 6. redne seje z dne 11.10.2023 Priloga – pobude Kadrovske zadeve: – imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja v svet javnega zavoda Osnovna šola Šmartno Predstavitev projekta sanacije odlagališča Rakovnik in plana vzdrževalnih del za leto 2024 (točka dodana na seji) Predstavitev delovanja javnega zavoda Osnovna šola Šmartno Odlok o ustanovitvi organa Skupna…

Povabilo k pisanju prispevkov za Krajevne novice

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in…