Uredba o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občini Litija in delu občine Šmartno pri Litiji

Na spletni strani e – demokracija, na spodnji povezavi https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=15359 je objavljen osnutek Uredbe o vodovarstvenih območjih za javno oskrbo s pitno vodo v občini Litija in delu občine Šmartno pri Litiji.  Osnutek uredbe si lahko ogledate in podate morebitne pripombe najkasneje do 23.04.2023, na elektronski naslov gp.mnvp@gov.si.  

4. redna seja (13.04.2023)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 3. redne seje z dne 22.03.2023 Predstavitev delovanja javnega zavoda Knjižnica Litija Sprejem odločitve o nadaljevanju gradnje vrca po obstoječi pogodbi (Rumen aknjiga Fidic)1 Kadrovske zadeve: – imenovanje članov Sveta lokalnih skupnosti CSD Osrednja Slovenija – Vzhod – Soglasje ustanovitelja k izplačilu redne delovne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov…