POROČILO O REDNEM VZDRŽEVANJU CEST IN ZIMSKI SLUŽBI- JANUAR 2023

REDNO VZDRŽEVANJE V januarju 2023 so bila na občinskih cestah izvedena ročna popravila makadamskih cestišč z utrjevanjem udarnih jam (na 21,350 km), izvedeni so bili pregledi cest ter sprotno obžagovanje in odstranjevanje visečega drevja, čiščenje vtokov, muld in cestišča, krpanje udarnih jam na asfaltu s hladno asfaltno zmesjo (2 t), potekalo je čiščenje jaškov, vtokov…

2. redna seja (15.02.2023)

Dnevni red Zapisnik konstitutivne seje z dne 22.12.2022 Skrajšani zapisnik 1. izredne seje z dne 18.01.2023 Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023 – predlog za prvo branje Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ciciban Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v…