2. izredna seja (10.07.2019)

Dnevni red Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litij za leto 2019 – skrajšani postopek Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2019 – hitri postopek Organiziranje in izvajanje predšolske vzgoje kot javne službe v OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban v šolskem letu 20192020 Delno povračilo stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018…