2. redna seja (27.02.2019)

Dnevni red Skrajšan zapisnik konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 19.12.2018  Skrajšani zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne 16.01.2019 Poročilo o delu župana in občinske uprave – točka dodana na seji Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na…