Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno pri Litiji – št. 4

Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno pri Litiji. Javno naznanilo 194_sdOPN-2_osnutek2 Rok razpisa: Monday, 14. 8. 2017 ob 0:00 Datoteke Javno naznanilo (139 kB)194_sdOPN-2_osnutek2 (17 kB)