Evidentiranje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva za podajo kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk. Do podajanja predlogov so upravičena društva, ki imajo v svojem statutu med svojimi dejavnostmi opredeljeno tudi turistično dejavnost. Svojo upravičenost do podaje kandidatov izkazujejo s kopijo statuta, ki jo predložijo k predlogu kandidata. Evidentiranje kandidatov Rok…

15. redna seja (17.05.2017)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 14. redne seje 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave 2. Odlok o spremembi meje območij naselij Cerovica in Liberga – predlog za drugo branje 3. Odlok o spremembi meje območij naselij Dvor in Mala Kostrevnica – predlog za prvo branje 4. Odlok o ustanovitvi zavoda Pungrt – predlog za prvo branje 5. Odlok o…

1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad EKSRP.

Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije na spletni strani www.las-srceslovenije.si/sl_SI/javnost/ dne 28.4.2017 objavila 1. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2017 za sklad EKSRP. Rok za oddajo vlog na javni poziv je 30.6.2017.  Namen…