Javni razpis za zbiranje vlog za uporabo in koriščenje prostih terminov v dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2014/2015

Osnovni cilj javnega razpisa je vsem zainteresiranim skupinam omogočiti izvajanje LPŠ v šolskem letu 2014/2015. Javni razpis velja za proste termine v Dvorani Pungrt, Pungrt 11, Šmartno pri Litiji.
Kot prosti termini se upoštevajo termini po končanem pouku in interesnih dejavnostih na OŠ Šmartno in sicer:
– med tednom: od 14.00 do 23.00 ure
– ob vikendih: od 9.00 do 24.00 ure