Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2012

Predmet javnega razpisa iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji za področje športa je sofinanciranje naslednjih programov:

športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
športna rekreacija,
kakovostni šport,
vrhunski šport,
šport invalidov,
izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
delovanje društev,
promocijske športne prireditve.