10. redna seja (17.04.2024)

Dnevni red   Skrajšani zapisnik 9. redne seje z dne 21.02.2024 Kadrovske zadeve: – Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji – Razrešitev dosedanjega člana Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor in imenovanje nadomestnega člana odbora – Razrešitev dosedanje predstavnice ustanovitelja v svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Litija in imenovanja nadometnega predstavnika…