10. redna seja (17.04.2024)

Dnevni red   Skrajšani zapisnik 9. redne seje z dne 21.02.2024 Kadrovske zadeve: – Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji – Razrešitev dosedanjega člana Odbora za gospodarsko infrastrukturo, okolje in prostor in imenovanje nadomestnega člana odbora- – Soglasje ustanovitelja k izplačilu redne delovne uspešnosti direktorjev in ravnateljev javnih zavodov   Priloga -delovna…