3. redna seja (22.03.2023)

Dnevni red Skrajšani zapisnik 2. redne seje z dne 15.02.2023 Priloga 1 Priloga 2 Kadrovske zadeve: – imenovanje odborov krajevnih skupnosti Poročilo o delu župana in občinske uprave Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2023 – predlog za drugo branje Obravnava in sprejem Predinvesticijske zasnove (PIZ) za projekt Novogradnja vrtca Šmartno pri…