Obvestilo o zapori cest

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bodo do 30. 3. zaprti posamezni odseki državnih cest in sicer na odseku Šmartno pri Litiji – Bogenšperk, Šmartno pri Litiji – Mala Kostrevnica in Zavrstnik – Šmartno pri Litiji zaradi dograditve optičnega omrežja. Prosimo za razumevanje.