Odgovori in vprašanja v zvezi z optičnim omrežjem

Možnosti končnih uporabnikov za dostop do širokopasovnega omrežja in v primeru nedelovanja storitev ali nedostopnosti interneta https://www.akos-rs.si/uporabniki-storitev/raziscite/koristni-nasveti-in-opozorila/novica/moznosti-koncnih-uporabnikov-za-dostop-do-sirokopasovnega-omrezja-in-v-primeru-nedelovanja-storitev-ali-nedostopnosti-interneta AKOS testnet, Geoportal in eAnalitik https://www.akos-rs.si/radijski-spekter/izpostavljamo/akos-testnet-in-geoportal Prenovljena verzija https://www.akos-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/novica/geoportal-akos-objavljena-prenovljena-verzija-12 Kako hiter internet imate pa pri vas doma? https://www.akos-rs.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/novica/nadgradnja-geoportala-akos-kako-hiter-internet-imate-pa-pri-vas-doma Kakšno internetno povezavo imate pri vas doma https://gis.akos-rs.si/HomePublic/Iskanje