Vzpostavitev brezplačnega interneta na javnih mestih v Občini Šmartno pri Litiji

Občina Šmartno pri Litiji  je na podlagi uspešne prijave na poziv Evropske komisije za dodelitev nepovratnih sredstev za spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih prejela 15.000 evrov. Uporaba brezžičnega omrežja z oznako WiFi4EU bo občanom in vsem ostalim obiskovalcem omogočala brezplačni širokopasovni internetni dostop. Evropska komisija želi s programom WiFi4EU državljanom in obiskovalcem povsod v…

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi nepremičnine na naslovu Staretov trg 12, Šmartno

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi 52., 68. in 69. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 11/2018 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 31/2018) objavlja NAMERO O SKLENITVI…