Odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_2_2012_370 Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_5_2014_238 Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_8_2018_38 Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_9_2018_59 Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_17_2015_136 Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_40_2011_286 Odločba o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra_466_43_2018_58 Datoteke Odločba o pridobitvi statusa grajenega…