CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA LJUBLJANSKE URBANE REGIJE – spletna anketa

Občina Šmartno pri Litiji se je vključila  v pripravo Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije. V okviru priprave Celostne prometne strategije Ljubljanske urbane regije, kjer sodeluje tudi občina Šmartno pri Litiji, vas naprošamo, da izpolnite spletno anketo preko katere želimo zbrati čim več mnenj, izkušenj in pobud udeležencev v prometu. Občina Šmartno pri Litiji SZJ_CPS…