Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma projektov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2018

Občina Šmartno pri Litiji podlagi Odloka o izvrševanju proračuna občine Šmartno pri Litiji za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17)  objavlja Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov oziroma projektov v občini Šmartno pri Litiji v letu 2018. Javni razpis 2018 Razpisna dokumentacija   Poročilo komisije 2018 Izračuni 2018-pravi   Rok razpisa: petek, 23. 3. 2018 ob…

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju

Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 35/05; v nadaljevanju: ZJU) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Šmartno pri Litiji, št. 102-001/2015 z dne 16.2.2018, župan Občine Šmartno pri Litiji objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega…