Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM-37 in del ŠM – 36

Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev in javno obravnavo dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja ŠM-37 in del ŠM-36. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Datoteke Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi (239 kB)