Javni razpis za sofinanciranje programov na področju športa v občini Šmartno pri Litiji v letu 2017

Občina Šmartno pri Litiji objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Odloka o izvrševanju proračuna za Občino Šmartno pri Litiji za leto 2017 (Uradni list RS, št. 84/16),  Pravilnika o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Šmartno…