Javna razgrnitev predloga kategorizacije občinskih cest

Spoštovani občani,

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na svoji 11. redni seji, 5. 7. 2016 sprejel sklep o javni razgrnitvi predloga kategorizacije občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji.

Občani si lahko predlog kategorizacije ogledate na povezavi: http://mapserver.locus.si/smartnoprilitiji/ceste
Levo od karte si lahko s pritiskom na + ali – približujete ali oddaljujete pogled.
V skrajnem levem kotu, si lahko pod zavihkom sloji z označitvijo kvadratka prikažete predlog odloka 2016 in arhiv iz leta 2012, ki lahko služi primerjavi oz. odgovoru na vprašanje, ali je cesta kategorizirana na novo, skrajšana, ukinjena ipd.
Z označitvijo kvadratka ZKP se vam na karti prikažejo parcele, ki služijo boljši orientaciji v prostoru.

Občani na omenjeni predlog lahko podate pripombe, predloge izrazite nestrinjanje.

Ker je eden od osnovnih pogojev uvrstitve predloga za kategorizacijo ceste last občine ali zaznamba dobrega, je na voljo obrazec, kjer lahko občani, kljub temu, da cesta poteka po privatnih zemljiščih, predlagajo uvrstitev te ceste v predlog za kategorizacijo ob izpolnitvi obrazca.

Deli cest, ki bodo občini brezplačno odstopljeni in v roku 1-2 let tudi dejansko preneseni na občino, bodo ob naslednji novelaciji odloka uvrščeni v sprejem za kategorizacijo.

Predloge in vprašanja glede predloga odloka sprejema občina Šmartno pri Litiji pisno po pošti ali preko elektronske pošte info@smartno-litija.si do 6.9.2016.

V primeru težav oz. za dodatne obrazložitve smo vam na voljo na tel: 01/8962-777 (Aleš Krže).