Javni razpis za zbiranje vlog za uporabo in koriščenje prostih terminov v Dvorani Pungrt, Šmartno pri Litiji v šolskem letu 2015/2016

Vsa športna društva in ostali zainteresirani uporabniki morajo svojo prijavo na predpisanem obrazcu oddati najkasneje do 15. avgusta 2015 na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji ali na info@smartno-litija.si s pripisom: ‘TERMINI V DVORANI PUNGRT’ .

Osnovni cilj javnega razpisa je vsem zainteresiranim skupinam omogočiti izvajanje LPŠ v šolskem letu 2015/2016. Javni razpis velja za proste termine v Dvorani Pungrt, Pungrt 11, Šmartno pri Litiji.