Povabilo k oddaji ponudbe: Zamenjava mostne konstrukcije v Štangarskih Poljanah

Nova mostna konstrukcija bo nadomestila obstoječo zato bo postavljena na istem mestu. Sestavljena bo iz armiranobetonske voziščne plošče položene na armirano betonska opornika. Voziščna plošča bo prosto položena na mostna opornika, na stik med njima bo položena le hidroizolacija. Prekladna konstrukcija se izvede, in v celoti zabetonira na fiksnem opažu na jekleni konstrukciji zmontirani na licu mesta. Zasnovana je kot monolitna AB plošča debeline 30 c,. dolžine 6,88 m in širine 4,40 m, od tega bo 20 cm na vsaki strani namenjenega robnemu vencu za namestitev varnostne ograje. Razpetina med oporniki bo dolžine 5,28m. Širina plošče v osi ceste bo 4,40m, dolžina plošče v osi ceste pa bo znašala 8,39m. Podporno konstrukcijo tvorita plitvo temeljena AB opornika. Opornik bo visok 2,8m in širok 0,8m.

Asfaltiral se bo tudi del ceste v dolžini cca 70m in širine 3m.