Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji v letu 2014

Sofinanciranje iz proračuna za leto 2014 je predvideno za naslednja področja kulturnih dejavnosti:
– glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna),
– plesna in folklorna dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost
– likovna, fotografska, filmska in druga ustvarjalna dejavnost,
– literarna dejavnost.