Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

A. Neprofitno stanovanje št. 2, ID 1847-1371-2, ZAVRSTNIK 76, garsonjera v izmeri 40,77 m2
Neprofitna najemnina: 153,87€

B. Neprofitno stanovanje št. 1, ID 1847-1372-1, ZAVRSTNIK 77, garsonjera v izmeri 40,37 m2
Neprofitna najemnina:153,49 €

C. Neprofitno stanovanje št. 3, ID 1847-1372-3, ZAVRSTNIK 79, enosobno stanovanje v izmeri 50,36 m2
Neprofitna najemnina: 185,44 €

D. Neprofitno stanovanje št. 4, ID 1847-1378-4, ZAVRSTNIK 80, enosobno stanovanje v izmeri 62,17 m2
Neprofitna najemnina: 228,93€

E. morebitna druga sproščena ali pridobljena neprofitna stanovanja v letu 2013 (vključena tudi pridobljena razpolagalna pravica Stanovanjskega sklada Republike Slovenije).

Po površinskem normativu so stanovanja navedena pod točko A., B. in C. primerna za 2-člansko gospodinjstvo.