Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

I. PREDMET RAZPISA

• Neprofitno stanovanje v lasti Stanovanjskega sklada RS:
Stanovanje št. 7 v I. nadstropju večstanovanjske stavbe Bartlova ulica 1, Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 55,69 m2. Neprofitna najemnina izračunana za mesec april 2010 znaša 159,00 EUR. Po površinskim normativu je stanovanje primerno za štiričlansko gospodinjstvo.

• Neprofitno stanovanje v lasti Stanovanjskega sklada RS:
Stanovanje št. 29 v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe Bartlova ulica 5, Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 45,16 m2. Neprofitna najemnina izračunana za mesec april 2010 znaša 135,00 EUR. Po površinskim normativu je stanovanje primerno za tričlansko gospodinjstvo.

• in neprofitna stanovanja, ki bodo sproščena v letu 2010.

Nadaljevanje razpisa se nahaja v priponki.