Opis projekta

Načrtovana obvozna cesta naselja Šmartno pri Litiji v skupni dolžini 1.408 m se od regionalne ceste R2-416/1346 Litija–Šmartno pri Litiji v Lazih usmeri v smer sever–jug proti Šmarskemu polju, prečka Reko in se nato v centru Šmartnega križa z regionalno cesto R2-417/1190 Šmartno pri Litiji–Ljubež v Lazih. V nadaljevanju trasa ceste poteka skozi kompleks tovarne usnja (IUV) in dalje po zahodni strani Črnega potoka, nato pa se priključi na obstoječo regionalno cesto R2-416/1347 Šmartno pri Litiji–Radohova vas.

Obseg investicije

V okviru projekta so predvideni naslednji ukrepi:

 • ureditev krožnega križišča,
 • ureditev premostitvenih objektov – prepusta v krožnem križišču in mostu,
 • izvedba regulacij, ureditev in prestavitev vodotokov,
 • izvedba rušitev,
 • ureditev in zaščita komunalnih vodov,
 • ureditev odvodnjavanja,
 • ureditev površin za kolesarski in peš promet,
 • ureditev prometne opreme in signalizacije,
 • krajinska ureditev na območju obvoznice in
 • ureditev avtobusnega postajališča.

Socialno – ekonomski učinki investicije

Pričakovani učinki zgrajene obvoznice so naslednji:

 • izboljšanje prometne varnosti,
 • zmanjšanje gostote prometa skozi naselje Šmartno pri Litiji,
 • višja raven uslug (skrajšanje potovalnega časa in nižji stroški za uporabnike),
 • zmanjšanje emisij hrupa in škodljivih vplivov na okolje v naselju Šmartno pri Litiji.

Vrednost investicije in gradnje

Ocenjena celotna vrednost projekta je 8,07 milijona evrov. Vrednost gradbenih del po pogodbi je 2,8 milijona evrov. Po odločbi organa upravljanja (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) bo investicijo v višini do 85 % upravičenih stroškov sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij

gradnja-obvoznice-smartno-pri-litiji-1-8-2013-16 gradnja-obvoznice-smartno-pri-litiji-23-7-2013-11 gradnja-obvoznice-smartno-pri-litiji-23-7-2013-03