Namera o ustanovitvi služnosti

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji in Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, objavljata namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici. Namera o ustanovitvi služnosti v k.o. Jablanica Rok razpisa: petek, 30. 3. 2018 ob 0:00 Datoteke Namera o ustanovitvi služnosti v k.o. Jablanica (72 kB)