Prejemniki naziva Častni občan občine Šmartno pri Litiji

Za leto 2020

Akad. zasl. prof. dr. Janez Juhant

Je bil do upokojitve redni profesor in 5 let dekan Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Je mednarodno priznan predavatelj in strokovnjak na področju filozofije, teologije in antropologije. Bil je član Nacionalnega kurikularnega sveta, podpredsednik Evropskega združenja za katoliško teologijo. Je član Evropske akademije znanosti in umetnosti ter programski svetnik RTV.

Prejemniki Zlate plakete občine Šmartno pri Litiji

Za leto 2021

Igor Osredkar

Je uspešen športnik, ki že vrsto let niza uspehe kot futsal igralec. Kot član klubov je bil večkrat državni in pokalni prvak. S klubi je večkrat osvojil tudi super pokal.

Je tudi kapetan slovenske futsal reprezentance, s katero se je uvrstil na šest evropskih prvenstev in je rekorder po številu nastopov in številu zadetkov.

Kot osebni dosežek je v Sloveniji dosegel nazive naj strelec lige v letu 2008 in 2011 ter najboljši futsal igralec – dobitnik zlate žoge v letih 2012, 2013 in 2015.

Igor je izredno uspešen tudi na reprezentančnem nivoju, saj je postal kapetan slovenske reprezentance, je tudi rekorder po številu nastopov, to je 164, in tudi po številu zadetkov.

Prepoznavnost naše občine je ponesel tudi v tujino, kjer je kar nekaj let igral kot futsal igralec, tam je dosegel naziv najboljši športnik Makarske in najboljši strelec lige. V letu 2019 so ga izbrali celo za najboljšega športnika tega mesta.

 

Jožef Zadražnik

Leta 2005 je bil pobudnik in eden od ustanoviteljev Vinogradniškega društva ŠTUC Šmartno. Vsa leta do danes je tudi predsednik društva, ki svoje poslanstvo opravlja z izrednim trudom in prizadevanjem za razvoj vinogradništva in kletarstva v naši občini.

Sadovi njegovega delovanja se preko društva kažejo na področju pridelovanja oziroma nege vinogradov, ki so v teh petnajstih letih popolnoma spremenili svojo podobo. Veliko je doprinesel glede kletarjenja in kulture pitja vin, za člane društva organizira degustacije vin ter obiske vinogradnikov v njihovih kleteh.

Rezultat njegovega dela se kaže tudi na ocenjevanjih vin ZDVD, na katerih Štuc dosega zavidljive rezultate. Zaradi njegovega požrtvovalnega dela se društvo predstavlja in sodeluje na številnih dogodkih, tako v naši občini kot tudi v litijski.

Jože Zadražnik vedno z veliko zagnanostjo in dobro voljo skupaj s člani Štuca sodeluje na raznih sejmih, na prireditvah ob praznikih, vsako leto organizira tudi blagoslov vina na dan farnega zavetnika in ob prazniku Občine Šmartno pri Litiji, redno se udeležujejo tudi prireditve Cvičkarijada.

Za leto 2020

Marjanca Vidic

Njeno delovanje v ljubiteljski kulturi v Šmartnem je zaznamovalo dolgoletno vodenje Pevskega društva Zvon. Je zborovodkinja z najdaljšim stažem (27 let) v 130 letih delovanja Zvona. Pod njenim vodstvom je društvo med drugim pripravilo in izvedlo slovesne koncerte in prireditve ob 95-, 100-, 110- in 120-letnici.V tamburaškem orkestru je igrala 28 let ter strokovno in predano poučevala začetnike igranja na tamburici. Kot organistka in zborovodkinja cerkvenega zbora je aktivna še danes

Prejemniki Srebrne plakete občine Šmartno pri Litiji

Za leto 2020

Jožef Potisek

Je že od začetka sedemdesetih let neprekinjeno čebelar kranjske čebele oziroma kranjske sivke. V zadnjih letih je bil nekaj let tudi priznani vzrejevalec čebeljih matic kranjske čebele. Septembra 2020 je s strani Čebelarske zveze Slovenije kot priznanje rejske organizacije v čebelarstvu prejel priznanje za najboljšo linijo čebel po kriteriju skupnega selekcijskega indeksa, ki upošteva mirnost, rojivost in donosnost medu.

Vseskozi spremlja razvoj, raziskave in inovacije na področju čebelarstva tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Redno se udeležuje izobraževanj v okviru ČZS in ČD ter svoje znanje in izkušnje z veseljem deli z drugimi občani, tako čebelarji kot tudi laiki.

 

Msgr. Jože Hauptman

Msgr. Jože Hauptman je župnik na Primskovem. Poleg službe, ki je vezana na župnikovanje veliko časa porabi, ne samo za vzdrževanje, temveč tudi za obnovo nekdanjega turškega tabora iz 15. stoletja, s svojim delom vliva pogum tudi krajanom v smislu pomena vzdrževanja dediščine, ki so nam jo zapustili naši predniki. Oživlja sloves Jurija Humarja in moralno podpira delovanje novoustanovljenega etnološkega društva Jurija Humarja. Vsako leto skupaj z društvom organizira Miklavževanje. Starejšim krajanom z mesečnimi obiski nudi duhovno pomoč.

 

Franci Šircelj

Predan in aktiven član taekwondo društva, tudi nekdanji tekmovalec, ki ima mojstrski pas 4. DAN. Kmalu po ustanovitvi društva leta 1994 je prevzel treniranje, kasneje opravil trenersko licenco pri Taekwondo zvezi Slovenije, v letu 2018 je pri Svetovni TKD zvezi prejel tudi Global Offical Licenco (GOL). Pod njegovim vodenjem so bili njegovi varovanci uspešni kot evropski prvaki, prejeli so bronasto medaljo in še kar nekaj mednarodnih odličij. Še danes nameni veliko prostih ur za treniranje mladih upov, zato mu za to požrtvovalno in srčno delo na športnem področju Občina Šmartno pri Litiji podeljuje srebrno plaketo.

Priznanje občine

Za leto 2021

Skupina Šola zdravja – Šmartno pri Litiji

Z jutranjo telovadbo »1000 gibov« je skupina Šole zdravja – Šmartno pri Litij začela devetega avgusta 2011. Od samih začetkov skupino skrbno vodi Ančka Ulčar, ki je povezovalni člen med člani in pisarno Društva Šola zdravja.

Že od leta 2015 sodelujejo z Domom Tisje, tako da telovadijo z njihovimi varovanci.

Naše starejše občanke in občani so lahko zgled vsem nam, saj so letos avgusta praznovali svoj jubilej – deset let vztrajanja pri redni jutranji telovadbi.

Jubilejna priznanja občine Šmartno pri Litiji

Za leto 2020

  • Pevsko društvo Zvon za 130 let delovanja
  • Prostovoljno gasilsko društvo Primskovo za 10 let delovanja
  • Tamburaški orkester Šmartno za 10 let delovanja