Predmet investicije je izvedba pločnika ob državni cesti R2 416/1346 Litija–Šmartno, od km 1,677 do km 2,088, ki povezuje naselji Šmartno pri Litiji in Zagorica.

Ob cesti v naselje Jeze poteka ob levi strani obstoječi pločnik širine 1,40m. Zaključi se v obstoječem priključku na regionalno cesto. Nova ureditev predvideva v območju priključka na lokalni cesti zaris prehoda za pešce ter izvedbo obojestranskega pločnika katerega namen je čakalna površina za prehod na lokalni in regionalni cesti. Na regionalni cesti se zariše prehod za pešce v širini 4,00m, ki je navezava za peš promet iz lokalne ceste na regionalno cesto. Ob regionalni cesti se uredi pločnik v širini 1,50m v območju dovoljene hitrosti 50 km/h in v širni 2,60m v območju dovoljene hitrosti 70 km/h do navezave na projekt obvoznice.

Projekt spada med investicije, ki so upravičene do sofinanciranja na osnovi  »Povabila k oddaji načrtov porabe za koriščenje deleža sredstev občine za sofinanciranje investicij, v skladu z določili Zakona o financiranju občin (ZFO-1)«. Investicija bo delno financirana iz sredstev proračuna Občine Šmartno pri Litiji, delno pa iz nepovratnih sredstev države.

Vrednost investicije po tekočih fiksnih cenah znaša 221.070,42 € (z vključenim davkom na dodano vrednost). Dela bodo potekala skladno s časovnim načrtom od 01.07.2014 do 30.09.2014.

 

gradnja-plocnika-jeze-04 gradnja-plocnika-jeze-03 gradnja-plocnika-jeze-02 gradnja-plocnika-jeze-01