Začetek del: 20.6.2014
Predviden zaključek del: 30.9.2014
Izvajalec: TIPO INVESTICIJSKE GRADNJE d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana

Predviden obseg del:
Izdelava fasade, izdelava drenaže ob steni objekta, izolacija podstrešja, zamenjava oken (33 kom), montaža žaluzij-električni pogon, zamenjava vhodnih vrat, zamenjava okenskih polic, zamenjava strešne kritine, vgradnja dveh toplotnih črpalk.
nalozba-v-vaso-prihodnost
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007-2013, šeste razvojne prioritete Trajnostna raba energije, in prve prednostne usmeritve
Energetska sanacija javnih stavb.

energetska-sanacija-os-smartno-09 energetska-sanacija-os-smartno-08 energetska-sanacija-os-smartno-07 energetska-sanacija-os-smartno-06 energetska-sanacija-os-smartno-05 energetska-sanacija-os-smartno-04_0 energetska-sanacija-os-smartno-03 energetska-sanacija-os-smartno-02 energetska-sanacija-os-smartno-01