Župan

Blaž Izlakar (2022-) Rajko Meserko (2014-2022) Župan g. Blaž Izlakar E-pošta: blaz.izlakar@smartno-litija.si Uradne ure: Po dogovoru. Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko: 01/8962-770. Naloge župana so predvsem: predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta; izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za…

Proračun

2022 Sklep o začasnem financiranju 2023 – 1. kvartal – Objavljeno v Uradnem listu RS št.: 159/2022, dne 21.12.2022 Posebni del – začasno financ. I. kvartal 2023 Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Šmartno pri Litiji  – Objavljeno v Uradnem listu RS št.: 159/2022, dne 21.12.2022 Odlok…

Pobude in vprašanja

Občini Šmartno pri Litiji lahko prijavite poškodbe javnih cest in infrastrukture, nedelujočo javno razsvetljavo ali druge težave ter splošne pripombe in pobude. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času. Prijave lahko pošljete po elektronski pošti na info@smartno-litija.si ali preko spodnjega obrazca. Prijave in pobude so namenjene posredovanju informacij k vsebinsko odgovornim subjektom. Za občino ne…

Vloge in obrazci

Datoteke Pobuda za spremembo osnovne namenske rabe zemljišča (77 kB)Pobuda za spremembo osnovne namenske rabe zemljišča (139 kB)Pritožba zoper odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 (31 kB)Pritožba zoper odločbo o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2016 (75 kB)Vloga za izdajo dokazila občine o nastanku spremembe namembnosti zemljišča…

Razpisi

Filtriraj po vrsti razpisa: Javni razpisi in natečaji Javna naročila Javne dražbe Javni pozivi in namere     Potekli razpisi Arhiv javnih razpisov in natečajev Arhiv javnih naročil Arhiv javnih dražb Arhiv javnih pozivov in namer

Občinski predpisi

Kazalo Občinski predpisi v pripravi Osnovni akti Proračuni (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003) Zaključni računi Sklepi (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003) Pravilniki (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005,…

Občinski svet

Veronika JesenšekVolilna enota 1 Slovenska ljudska strankaVinko FemcVolilna enota 1 Slovenska ljudska strankaDarko VidicVolilna enota 2 Slovenska ljudska strankaBranko ŠuštaršičVolilna enota 3 Slovenska ljudska strankaMatjaž GrabnarVolilna enota 1 Gibanje SvobodaMartin GradišekVolilna enota 2 Gibanje SvobodaFranc PropsVolilna enota 3 Gibanje SvobodaAlojzij SmrekarVolilna enota 1 Slovenska demokratska strankaMaja Toplak PrimcVolilna enota 2 Slovenska demokratska strankaJanez TomažičVolilna enota…