Župan

Blaž Izlakar (2022-) Rajko Meserko (2014-2022) Milan Izlakar (2002-2014) Župan g. Blaž Izlakar E-pošta: blaz.izlakar@smartno-litija.si Uradne ure: Po dogovoru. Zaželena je predhodna najava na telefonsko številko: 01/8962-770. Naloge župana so predvsem: predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta; izvršuje občinski proračun ter pooblašča…

Proračun

2024 Odlok o rebalansju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2024 – Objavljeno v Uradnem listu RS št.:  43/2024, dne 24.05.2024 Posebni del proračuna – rebalans 2024 Načrt razvojnih programov – rebalans 2024 Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2024 – Objavljeno v Uradnem listu RS št.:  130/2023, dne 21.12.2023 Posebni…

Pobude in vprašanja

Občini Šmartno pri Litiji lahko prijavite poškodbe javnih cest in infrastrukture, nedelujočo javno razsvetljavo ali druge težave ter splošne pripombe in pobude. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času. Prijave lahko pošljete po elektronski pošti na info@smartno-litija.si ali preko spodnjega obrazca. Pošljite svojo pobudo ali vprašanje Izberite področje: * —Izberite možnost—EkologijaJavna razsvetljavaKanalizacijaOskrba z vodoVzdrževanje cestZimska…

Vloge in obrazci

Plačilo upravne takse Plačilo upravne takse je možno tudi na račun: Upravne takse Št. SI 56 0139 4594 0309 180 Referenca: SI 11 76937-7111002   Izpolnjeno vlogo oddate: osebno pri javnemu uslužbencu, ki bo vlogo obdelal oziroma v tajništvu občine pošljete na elektronski naslov info@smartno-litija.si ali pošljete na naslov Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica…

Razpisi

Filtriraj po vrsti razpisa: Javni razpisi in natečaji Javna naročila Javne dražbe Javni pozivi in namere     Potekli razpisi Arhiv javnih razpisov in natečajev Arhiv javnih naročil Arhiv javnih dražb Arhiv javnih pozivov in namer

Občinska uprava

Uradne ure Ponedeljek: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00 Sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00 Petek: 08.00 – 13.00 mag. Karmen SadarDirektorica občinske uprave T: 01 896 27 72 E: karmen.sadar@smartno-litija.si Področje: vodenje občine, predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, šolski prevozi, zdravstvo, socialne zadeve, šport, kultura, mladinski programi, kmetijstvo, gospodarstvo, turizem, evropski projektiNataša…

Občinski predpisi

Kazalo Občinski predpisi v pripravi Osnovni akti Proračuni (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003) Zaključni računi Sklepi (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003) Pravilniki (2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005,…

Občinski svet

Veronika JesenšekSlovenska ljudska strankaVinko FemcSlovenska ljudska stranka Darko VidicSlovenska ljudska stranka darko.vidic@jskd.si 041 770 723 Branko ŠuštaršičSlovenska ljudska stranka branesust@gmail.com 041 360 141 Matjaž GrabnarGibanje Svoboda grabnar.zivko@gmail.com 031 454 778Martin GradišekGibanje Svoboda martingradisek@gmail.comLiljana BučarGibanje Svoboda liljana.bucar@gmail.com 031 333 872 Alojzij SmrekarSlovenska demokratska stranka smrekar0@gmail.com 040 858 619Maja Toplak PrimcSlovenska demokratska stranka maja.toplak.primc@gmail.com Janez TomažičSlovenska demokratska…